Neem contact op


Dagelijks bestuur AanBoord Jeugdwerk Haren

 

Voorzitter:

Nog niet bekend

voorzitter@aanboordjeugdwerk.nl


Secretaris:

Hans Kasper

jeugd@aanboordjeugdwerk.nl


Penningmeester:

Rianne Kasper

penningmeester@aanboordjeugdwerk.nl


Algemeen Bestuur:

Maartje Scholtmeijer


PR en Communicatie:

PR@aanboordjeugdwerk.nl   

 

Bankrekening:

IBAN NL90 SNSB 0925 3561 31 ten name van: 

Aan boord Christelijk Jeugdwerk Haren

 

Publicaties:

  • Beleidsplan
  • Jaarcijfers
  • ANBI-status