TeenSpirit

Teenspirit is een ontmoetingsplek voor jongeren vanaf de brugklas tot ongeveer 16 jaar. We komen een keer in de maand op een zaterdagavond bij elkaar. Het programma is erg gevarieerd van wereld -handelsspel tot discussies rondom een thema, van sporten tot samen een kerkdienst voorbereiden en uitvoeren en van kerstdiner tot film kijken. Vanuit onze christelijk achtergrond willen we graag onderwerpen die jullie belangrijk vinden bespreken op een gezellige ontspannen manier. Je kunt zelf ook meedenken over de invulling van de programma’s. De kosten voor een Teenspirit avond zijn € 1,-. Voor speciale programma’s vragen we iets meer.

Zoals jullie zien is het programma soms serieus en soms gewoon voor de gezelligheid. De avonden worden vaak afgesloten in de Jeugdsoos ‘t Vooronder waar je nog even na kunt kletsen, kunt darten of biljarten. Neem gerust een vriend of vriendin mee, zij zijn van harte welkom.
Teenspirit is een gezamenlijk initiatief van de Gorechtkerk en de Dorpskerk.

De leiders zijn: Paula, Herman, Arnout en Ineke.

Voor info: De contactpersoon voor TeenSpirit is Hanna Wildeboer.
e-mail: teenspirit@aanboordjeugdwerk.nl

Teenspirit 1Teenspirit 2Teenspirit 3