Oppasdienst

De basis wordt gelegd door het bieden van de oppasdienst. Jonge gezinnen met kleine kinderen van 0-4 jaar kunnen hiervan gebruik maken. De ouders kunnen de kerkdienst bijwonen terwijl de jongste kinderen naar de oppasdienst gaan.
De oppasdienst is een service aan kerkbezoekers van wie de kinderen nog te klein zijn voor de kerkdienst. Elke zondag tijdens de morgendienst zijn in het Jeugdgebouw ’t Schip minimaal twee oppassers aanwezig.

Voor meer informatie e-mail: oppasdienst@aanboordjeugdwerk.nl