Contact

Dagelijks bestuur Aan Boord Christelijk Jeugdwerk Haren

Voorzitter:
Siebren Boonstra, jeugd@pkn-haren.nl
Secretaris:
Gert van der Molen, jeugd@pkn-haren.nl
Penningmeester:
Gerda Teune, jeugd@pkn-haren.nl
PR en Communicatie:
Magdalena Hartlief, pr@aanboordjeugdwerk.nl
Tel: 050 – 534 13 42

Bankrekening:
IBAN NL90 SNSB 0925 3561 31 ten name van: Stichting Geref. Jeugdwerk, Haren.