Privacyverklaring

Over deze privacyverklaring

Voor Aan Boord Christelijk Jeugdwerk Haren is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Daarom is er een privacyverklaring opgesteld die bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen het jeugdwerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Via de volgende link ga je naar Privacystatement AanBoord V2.