Beleidsplan

Beleidsplan

Wie zijn we en wat doen we?
De Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren organiseert al meer dan 40 jaar als zelfstandig onderdeel van de kerk activiteiten voor de jeugd in de Gorechtkerk, waarbij het bereik veel groter is dan alleen de jeugd van de Gereformeerde Kerk. Zo doen ook veel jongeren vanuit de Hervormde Gemeente mee aan het jeugdwerk. De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en leden vanuit alle verschillende commissies die zich op de jongste tot de ‘oudste’ jeugd richten: oppasdienst, kindernevendienst, basiscatechese, clubwerk, TeenSpirit, Flevo-commissie en soos. Ook de kerkenraad is in de stichting vertegenwoordigd.

De stichting ervaart vanuit de kerk veel medeleven met en belangstelling voor het jeugdwerk. Wij bieden voor alle leeftijden – van de kleinsten tot de ‘oudere jongeren’ – een of meer activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door verschillende commissies bestaande uit meer dan 60 enthousiaste medewerkers.

Dankzij goede jaarlijkse ondersteuning in de vorm van collectes en giften/donaties staan wij er financieel gezond voor.

Er is veel ruimte voor ontmoeting en samenzijn. Binnen het jeugdwerk kunnen jongeren met elkaar contact hebben en samenzijn rondom het geloof.

Het lukt ons niet altijd om alle jongeren te bereiken zodat zij zich aangetrokken voelen tot ons jeugdwerk. In 2011 is het tienerwerk nieuw leven ingeblazen door een commissie genaamd TeenSpirit.

Waar willen we naartoe?
Vanuit de huidige situatie willen we de goede punten behouden en die als basis gebruiken om verder te werken aan een succesvolle en inspirerende toekomst. We willen jongeren een platform, een thuis bieden om met geloofsbeleving bezig te zijn.

Er is ruimte voor meer synergie tussen de verschillende commissies, zo zouden we bijvoorbeeld meer kunnen investeren in de overgang van basisschool en het uitwaaien naar middelbare school. We willen meer aandacht geven aan geloofsverdieping binnen de activiteiten en vorm geven aan de opbouw van onze medewerkers. Zo willen we bijvoorbeeld de leiding van het jeugdwerk inhoudelijk versterken in het leiding geven aan jongeren en in het werken met groepen door bijvoorbeeld eens iemand van het jeugdwerk van de PKN (Jop) uit te nodigen. In het voorjaar van 2012 hebben we in dat verband een weekend georganiseerd om het kader te versterken. Daarnaast willen we onze medewerkers versterken in geloofsverdieping. Dat is des te belangrijker omdat veel van de clubkinderen daar niet meer mee vertrouwd zijn.

Ook willen we werken aan ons imago. We willen ons jeugdwerk aantrekkelijker maken voor de minder actieve leden en voor buitenstaanders. Tegelijkertijd willen we ons blijven richten op de actieve jongeren binnen onze gemeente. Voor de 16-20 jarigen zijn we van plan meer inhoudelijke activiteiten te organiseren.