ANBI-status

Aan Boord Christelijk Jeugdwerk Haren heeft een ANBI-status aangevraagd.

De volgende gegevens zijn hiervoor van belang:
RSIN: 805239790
KvK-nummer: 41009747
Statutaire naam: Stichting Gereformeerd Jeugdwerk-Haren
Handelend onder de naam: Aan Boord Christelijk Jeugdwerk Haren
Beleidsplan: Voor meer informatie over onze doelstelling en een overzicht van de activiteiten verwijzen wij graag naar ons beleidsplan.
Beloningsbeleid:
De functies van bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd. Eventuele onkosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Aan Boord bestaat uit de volgende commissies/functionarissen:
Oppasdienst
Kindernevendienst
Clubwerk
TeenSpirit
Jeugdsoos ’t Vooronder
Jeugdouderling
Beheerder Jeugdgebouw ’t Schip
Dagelijks bestuur

standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen-AanBoord