Adventsproject Gorechtkerk

Adventsproject Gorechtkerk

In de adventsperiode gaan we tijdens de kindernevendienst aan de slag met ‘Het Plakboek van Lucas’.
Lang geleden heeft de evangelist Lucas het verhaal van Jezus opgeschreven. Hij wilde nauwkeurig nagaan wat er gebeurd was en het allemaal netjes opschrijven. Misschien heeft Lucas eerst verhalen, liederen en beelden verzameld. Op zijn bureau, in de laden van een kast of… in een plakboek!
In dit ‘Plakboek van Lucas’ ontdekken kinderen wat Lucas allemaal verzameld heeft. Het is tegelijk een plakboek van de kinderen zelf, waarin zij kunnen bewaren wat ze meemaken in deze adventstijd en wat hen raakt in de verhalen uit de Bijbel. We gaan ook nog iets anders doen de komende weken. We bereiden een kinderkerstmusical voor: ‘Op reis naar Bethlehem.’ Zoals het nu lijkt gaan 21 kinderen hier een rolletje in spelen. We gaan heel hard oefenen en kijken nu al uit naar 1e kerstdag. Hopelijk kunt u er ook bij zijn!

De kindernevendienstcommissie.

Geef een reactie