Aan Boord in Coronatijd en verder

De activiteiten van het jeugdwerk zijn in de afgelopen corona-periode uiteraard ook volledig stil komen te liggen. De verschillende commissies, met ieder een eigen doelgroep, hebben ook dit werk moeten staken. Dat betekent een rare tijd voor de 65 enthousiaste vrijwilligers die zich normaal gesproken inzetten voor de oppasdienst en de kindernevendienst in de Gorechtkerk en ook voor de jongeren van het clubwerk, Teenspirit en de Soos ’t Vooronder.

Terugblik op speciale activiteiten (vóór Corona)
We organiseren een groot aantal activiteiten waarmee we jongeren een platform, een thuis, bieden om met geloofsbeleving bezig te zijn. Vanuit de kerken is er veel steun en belangstelling.
Naast de vaste activiteiten zijn er ook altijd speciale die wij hier graag willen belichten. Dit seizoen zijn we traditiegetrouw gestart met de Vossenjacht van het Clubwerk. Verder heeft Teenspirit o.a. een escaperoom georganiseerd voor 27 tieners, in de Soos is een thema-avond ‘Beachparty’ gehouden en in februari gingen 38 Clubkinderen tijdens winterbal ‘De wereld rond’. Veel plannen voor het voorjaar 2020 hebben we moeten aanpassen of zijn uiteraard helemaal niet doorgegaan door de Corona-crisis. Activiteiten rondom Pasen, 4 en 5 mei en Pinksteren zijn niet doorgegaan en ook het jaarlijkse Clubkamp kan helaas niet plaatsvinden.
Er wordt momenteel gekeken welke mogelijkheden er zijn voor alternatieve en aangepaste activiteiten. Zodat we voor de zomer toch dit seizoen met elkaar kunnen afsluiten. Een mooi en absoluut geslaagd voorbeeld daarvan is het alternatief voor Clubkamp dat zaterdag 6 juni werd gehouden op het terrein rond de Hervormde Dorpskerk in Haren.

 

 

 

 

 

Plannen na de zomer 2020
Na de zomer hopen we de draad (in de 1,5-metersamenleving) weer op te pakken. Dat het anders zal gaan dan we gewend waren, dat is zonder twijfel. De vrijwilligers werken hard aan de plannen voor de nabije toekomst, hoe die er ook uit komt te zien. We willen als jeugdwerk verder werken aan succesvolle en inspirerende activiteiten; verder werken aan onze eigen vorming en toerusting. Om al dit werk mogelijk te maken hopen wij een jaarlijkse bijdrage van u te mogen ontvangen. U kunt uw bijdrage over maken op IBAN: NL90 SNSB 0925 3561 31 t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. bijdrage Jeugdwerk 2020. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Geef een reactie