Aan Boord op de koffie bij Hervormde gemeente

Aan Boord heeft zich op 17 november gepresenteerd tijdens het koffiedrinken van de Hervormde Gemeente Haren. Een groep van ruim tachtig Hervormde Gemeenteleden luisterde naar wat wij als Aan Boord doen voor onze christelijke Jeugd in Haren. De vaste bijdrage vanuit de Hervormde Kerk komt vanaf 2020 te vervallen en Aan Boord wil wel graag haar activiteiten voortzetten. Dat kan niet zonder financiële steun. Daarom hebben wij de bijdrage van de individuele Hervormde leden hard nodig. Vanaf voorjaar 2020 zullen wij de gemeenteleden daarom in een brief vragen om ons financieel te steunen en donateur te worden. De ANBI-status van Aan Boord maakt het ook nog aantrekkelijk om gul te geven, want de bijdrage is aftrekbaar van de belasting.

Waarom is deze steun nodig?
Al meer dan 40 jaar zet Aan Boord Christelijk Jeugdwerk zich in voor jeugd en jongeren door ze een thuis een platform te bieden om met geloof bezig te zijn. Ruim 65 vrijwilligers maken deel uit van commissies die elk een eigen doelgroep onder hun hoede heeft. Voor de Gereformeerde Kerk wordt de Oppasdienst en Kindernevendienst door ons verzorgd.
Hieronder de activiteiten die worden georganiseerd door Aan Boord.
Voor de basisschoolkinderen is er Club voor de jaargroepen 6, 7 en 8. Vanaf het voorgezet onderwijs, voor de jongeren van 12 tot ongeveer 16 jaar organiseert Aan Boord TeenSpirit. Jongeren komen samen om te praten, een spel te doen of mee toe doen aan een thema-avond. 2 november was er een Escaperoom-avond. Dit seizoen wordt er naast de spelavonden, nog een pub quiz en een nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Voor jongeren vanaf 16 jaar en ouder is er de Jeugdsoos ’t Vooronder. De Soos organiseert naast de soosavonden ieder jaar een Sooskamp en tijdens Kerst is er een Kerstgala-diner. Verder zijn er thema-avonden, zo was er afgelopen november een Beachparty-avond. De Soos is tijdens de Teenspiritavond ook voor de jongste groep open. In 2020 wil een groep jongeren, vanuit diverse kerken uit Haren, weer graag samen naar een Festival. Zoals het nu lijkt zullen ze net als dit jaar het Opwekkingsweekend van de Pinksterconferentie bijwonen. Kortom veel activiteiten. Georganiseerd door 65 vrijwilligers, voor de ruim 200 jongeren. Dat is toch uw steun waard!
In 2020 ontvangt u van ons een donateursbrief voor uw bijdrage. Wilt u meer lezen over Aan Boord, bezoek dan onze website: www.aanboordjeugdwerk.nl of volg ons op facebook: www.facebook.com/aanboord. Wilt u ons nu al steunen, dat kan uiteraard. Uw bijdrage van harte welkom op: NL90 SNSB 0925 3561 31 o.v.v. bijdrage Jeugdwerk.

Geef een reactie