Er was eens… Clubkamp 2018

Op zaterdagavond was het tijd voor de bonte avond en de disco. We hebben hard gelachen tijdens de bonte avond. Vooral omdat de clubleiders een beetje voor schut werden gezet maar natuurlijk ook om de leuke (toneel)stukjes van alle clubs. Nadat we allemaal moe waren van het dansen tijdens de disco viel iedereen in diepe slaap.

De volgende ochtend begon, nadat we lekker hadden ontbeten, de kerkdienst. Het thema van de kerkdienst was ‘’de Ark van Noach’’. We hebben met elkaar gebeden, gezongen, geluisterd en een leuk pauzespel gedaan. Het pauzespel was een soort ‘’schipper mag ik overvaren?’’ maar dan ‘’Noach mag ik overvaren?’’. De clubleiders moesten de kinderen aftikken terwijl de kinderen naar de overkant moesten gaan omdat ze daarvandaan letters mee konden nemen. Uit de letters konden de kinderen meerdere diersoorten vormen. Na afloop van de kerkdienst hebben we gegeten en toen hebben we alle spullen ingepakt en de kamers opgeruimd. We waren vroeg klaar dus toen konden we nog lekker lang op het veld spelen. Rond drie uur was het (helaas) tijd om terug naar huis te gaan. We kijken allemaal terug op een zeer geslaagd kamp!

Wouter de Vries (clubleider)

Geef een reactie